Không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần

Đà Nẵng: 100% không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong hội họp, sự kiện

Không sử dụng đồ nhựa dùng một lần
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện. Đồng thời phấn đấu 90% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở… phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Hạn chế, không sử dụng chai nước, ống hút, băng rôn, đồ bằng nhựa dùng một lần trong hội họp, sự kiện

Ngày 28/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký ban hành Kế hoạch hành động số 122/KH-UBND về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, hiện các cuộc họp của UBND TP Đà Nẵng đều chỉ dùng chai nước thủy tinh chứ không sử dụng chai nhưạ, đồ nhựa dùng một lần.

Theo đó, về mục tiêu trung hạn (2021 – 2025), UBND TP Đà Nẵng yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn không sử dụng vật dụng, đồ nhựa dùng 1 lần (chai nước, ống hút nhựa, băng rôn, backdrop…) trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện. Đồng thời phấn đấu 90% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở và các đơn vị khác trên địa bàn TP thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn (bao gồm chất thải nhựa).

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng cho hay, hiện các cuộc họp của UBND TP Đà Nẵng đều chỉ dùng chai nước thủy tinh chứ không sử dụng chai nhưạ dùng một lần.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng cho hay, hiện các cuộc họp của UBND TP Đà Nẵng đều chỉ dùng chai nước thủy tinh chứ không sử dụng chai nhưạ dùng một lần.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương hữu quan vận động ít nhất 80% ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn TP cam kết không thải bỏ ngư lưới cụ, rác thải nhựa xuống biển. Vận động trên 90% hộ dân sinh sống dọc các con sông không đổ rác thải nhựa trực tiếp xuống dòng sông.

“Cùng với đó, phấn đầu đến năm 2025 có ít nhất 70% điểm phục vụ ăn uống tại cơ sở lưu trú du lịch cam kết không sử dụng sản phẩm, đồ nhựa dùng một lần; có ít nhất 20% các cơ sở kinh doanh nước uống và thực phẩm cam kết hạn chế, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Xây dựng và nhân rộng ít nhất hai mô hình đạt hiệu quả, gồm mô hình chợ giảm thiểu sử dụng túi ni lông và mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa” – Ông Lê Quang Nam cho hay.

Về dài hạn (2026 – 2030), Kế hoạch số 122/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động trên 95% ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn cam kết không thải bỏ ngư cụ, rác thải nhựa xuống biển. Ít nhất 80% điểm phục vụ ăn uống tại cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch cam kết không sử dụng sản phẩm, đồ nhựa dùng một lần… Trên 90% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở và các đơn vị khác trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn (bao gồm chất thải nhựa).

Cùng với đó, các hoạt động và mô hình thí điểm thành công trong giai đoạn 2021 – 2025 cũng sẽ được cụ thể hóa bằng văn bản, chính sách của chính quyền TP Đà Nẵng và nhân rộng ra toàn TP (như mô hình “Chợ giảm sử dụng túi nilion” hoặc mô hình “Trường học giảm thiểu rác thải nhựa”, “Cơ sở sản xuất thực hiện tốt giảm thiểu sử dụng vật dụng, đồ nhựa dùng một lần và phân loại rác thải tại nguồn”, mô hình “Sự kiện không rác thải nhựa” …).

Không có biện pháp quyết liệt hạn chế, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần thì rác thải nhựa sẽ ảnh hưởng đến môi trường TP Đà Nẵng

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng Tô Văn Hùng, ở TP Đà Nẵng, cùng với sự tăng trưởng kinh tế thì lượng chất thải rắn phát sinh gia tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến năm 2019, lượng CTRSH của Đà Nẵng tăng 15 – 16%. Năm 2019, CTRSH phát sinh trung bình 1.177 tấn/ngày. Năm 2020, CTRSH giảm khoảng 8% so với năm 2019 do tác động của dịch bệnh Covid-19, lượng CTRSH trung bình khoảng 1.087 tấn/ngày.

Theo dự báo, ở điều kiện phát triển bình thường, đến năm 2030 TP Đà Nẵng sẽ phát sinh 1.794 tấn CTRSH/ngày và đến năm 2045 khoảng 2.450 tấn/ngày. Trong 5 năm qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đạt được ở mức 95% – ông Tô Văn Hùng cho hay.

Về thành phần CTRSH của TP Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng cho biết, qua các kết quả nghiên cứu tổng hợp thì tỷ lệ chất thải nhựa chiếm 12,7% -18,3%. Lượng chất thải nhựa từ các hoạt động của TP phát thải khoảng 140 – 200 tấn/ngày. Trong đó, tỷ lệ phân loại, thu gom chất thải nhựa tại nguồn và thu gom phi chính thức đạt ở mức 90 – 95% (chủ yếu là nhựa có kích thước lớn và giá trị kinh tế cao; còn các loại nhựa mảnh nhỏ, có giá trị kinh tế thấp như bao bì, túi ni-lông…vẫn chưa được phân loại và thu gom).

Khối lượng chất thải nhựa chưa được kiểm soát ở mức trên 6 tấn/ngày, trong đó thành phần nhựa thải theo các loại ước tính: Túi nilon khoảng 5,48 tấn (91,25%); nhựa PET – 0,03 tấn (0,55%); nhựa PVC – 0,29 tấn (4,89%) và nhựa đa thành phần – 0,2 tấn (3,31%). Dự báo đến năm 2030, tổng khối lượng rác thải nhựa (PET, PVC, nilon, nhựa đa thành phần) là 228 tấn/ngày trên tổng khối lượng CTRSH phát sinh là 1.794 tấn/ngày.

Trước thực tế đó, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, nếu Đà Nẵng không có những biện pháp, giải pháp quyết liệt để giảm thiểu sử dụng và tổ chức kiểm soát chặt chẽ từ các nguồn sử dụng và phát thải thì tỷ lệ và thành phần rác thải nhựa sẽ gia tăng, gây ảnh hưởng đến môi trường của TP nói riêng và góp phần gia tăng vấn đề rác thải nhựa đại dương nói chung.

Ông Lê Quang Nam nêu rõ, do yêu cầu cấp bách này, việc UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch 122/KH-UBND theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 là nhằm tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển trong phạm vi TP Đà Nẵng.

Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, du khách và cộng đồng dân cư TP trong việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; phấn đấu đạt được mục tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng một lần! – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Xem thêm: Hướng dẫn cách bảo quản Chả bò Đà Nẵng tươi ngon #1

Leave a Reply