Chả bò Đà Nẵng có thể bảo quản được bao lâu ?

Nếu bạn ăn liền và không trữ tủ lạnh thì chỉ có thể để được tối đa 2 ngày. Còn nếu để vào ngăn mát thì có thể trữ được tối đa 1 tuần và lâu hơn nếu để vào ngăn đá. Và bạn nhớ gỡ hết lớp lá bên ngoài và thay thế bằng màn bọc thực phẩm trước khi để vào tủ lạnh nhé.

Comment on this FAQ