Mua đặc sản Đà Nẵng chất lượng, giá rẻ ở đâu ?

Bạn có thể ghé chợ Hàn, chợ Cồn, các siêu thị đặc sản như Hương Đà, Thiên Phú,… để mua đặc sản là nhanh nhất. Tuy nhiên cũng có vài món đặc sản đặc biệt như chả bò Đà Nẵng, nem tré, khô mè,… thì bạn nên ghé qua các cơ sở nổi tiếng như chả bò Ông Bảy, Nem tré Bà Đệ, Khô mè Bà Liễu Mẹ