Tôi có thể mua chả bò Ông Bảy ở đâu ?

Bạn có thể liên hệ trực tiếp chả bò Ông Bảy tại K36 Châu Thượng Văn hoặc qua so hot-line:0707866869 đều được. Chả bò Ông Bảy freeship nội thành Đà Nẵng nên bạn cứ alo để liên hệ và nhận được chả sớm nhất.

Comment on this FAQ